Werkende Werf

20211013_125558

Het unieke van Museumwerf Vreeswijk is dat de vele jaren kennis niet verloren is gegaan. De oorsprong ligt in de scheepswerf Buitenweg. Kennis is behouden en zeker op het gebied van historische schepen en zijn we trots dat het nog steeds een werkende werf is.

Lees de geschiedenis van het museum

Heeft u een historisch (voormalige) bedrijfsvaartuig van 50 jaar of ouder? Dan kunt bij de Museumwerf Vreeswijk terecht voor:

  • Onderhoud: schoonspuiten, ontroesten, conserveren.
  • Reparatie: plaatwerk, houtwerk.
  • Scheepsrestauratie en reconstructie.
  • Begeleiding en laten uitvoeren scheepskeuring en certificering.
  • Verlengen of inkorten schip.
  • Boegschroef inbouw.
  • Scheepselectronica.
processed-c946e5e2-c016-4442-9353-829974fc66e2_YCbIN6ek-1

Welke voorzieningen zijn daarvoor beschikbaar?

De Museumwerf Vreeswijk beschikt over kades en een dwarshelling voor schepen tot maximaal 50 meter. Daarnaast is er een uitgebreid terrein met verschillende werkplaatsen met de nodige machines en gereedschappen voor ijzer- en houtwerk.

In eigen beheer of laten doen?

Afhankelijk van uw vakbekwaamheid, uw energie en/of uw portemonnee kunt u ervoor kiezen om zelf een aantal werkzaamheden te doen en daarvoor de nodige gereedschappen te huren.

Ook is het mogelijk het werk geheel of gedeeltelijk aan de werfbaas en zijn medewerkers over te laten. Vaak is het verstandig om eerst met de werfbaas te overleggen over bijvoorbeeld een restauratieplan en pas dan te bepalen welke werkzaamheden zelf of door het werfpersoneel worden gedaan.

Wat heeft Museumwerf Vreeswijk nog meer te bieden?

Naast werkzaamheden aan het ijzerwerk, kan een scheepsrestauratie ook veel ander ambachtelijk werk met zich meebrengen. Te denken valt aan reparatie van de zeilen, de tuigage, fijne houtbewerking voor interieurs etc. Museumwerf Vreeswijk beschikt over een netwerk van ambachtslieden en vaklui, die ingeschakeld kunnen worden voor advies of daadwerkelijke werkzaamheden. De werfbaas kan u hierover informeren.

Huisregels:

Temeer omdat de Museumwerf Vreeswijk is gesitueerd in een woonwijk is het noodzakelijk dat degenen die op het terrein werken zich strikt houden aan de verplichtingen ter zake van milieu, incl. geluidsoverlast. Lees de regels dus goed voor u met de werkzaamheden begint!

Voor aanmelding of informatie met betrekking tot reparatie of restauratie van historische schepen kunt u contact opnemen met de werfbaas Dick van Dam via telefoonnummer 06 57 40 14 54 of via de mail dick@museumwerf.nl.

Onze algemene voorwaarden