Heeft u een historisch (voormalige) bedrijfsvaartuig van 50 jaar of ouder? Dan kunt bij de Museumwerf Vreeswijk terecht voor::

  • onderhoud: b.v. schoonspuiten, ontroesten, conserveren.
  • reparatie: b.v. aan plaatwerk, houtwerk, masten en zwaarden.
  • restauratie

Welke voorzieningen zijn daarvoor beschikbaar?

De Museumwerf Vreeswijk beschikt over kades en een dwarshelling voor schepen tot maximaal 50 meter. Daarnaast is er een uitgebreid terrein met verschillende werkplaatsen met de nodige machines en gereedschappen voor ijzer- en houtwerk.

In eigen beheer of laten doen?

Afhankelijk van uw vakbekwaamheid, uw energie en/of uw portemonnee kunt u ervoor kiezen om zelf een aantal werkzaamheden te doen en daarvoor de nodige gereedschappen te huren.

Ook is het mogelijk het werk geheel of gedeeltelijk aan de werfbaas en zijn medewerkers over te laten. Vaak is het verstandig om eerst met de werfbaas te overleggen over bijvoorbeeld een restauratieplan en pas dan te bepalen welke werkzaamheden zelf of door het werfpersoneel worden gedaan.

Wat heeft Museumwerf Vreeswijk nog meer te bieden?

Naast werkzaamheden aan het ijzerwerk, kan een scheepsrestauratie ook veel ander ambachtelijk werk met zich meebrengen. Te denken valt aan reparatie van de zeilen, de tuigage, fijne houtbewerking voor interieurs etc. Museumwerf Vreeswijk beschikt over een netwerk van ambachtslieden en vaklui, die ingeschakeld kunnen worden voor advies of daadwerkelijke werkzaamheden. De werfbaas kan u hierover informeren.

Huisregels:

Temeer omdat de Museumwerf Vreeswijk is gesitueerd in een woonwijk is het noodzakelijk dat degenen die op het terrein werken zich strikt houden aan de verplichtingen ter zake van milieu, incl. geluidsoverlast. Daarom vragen we alle klanten van de werf om een borgsom van € 250,- achter te laten die bij overtreding van het werfreglement vervalt. Lees de regels <<Werfvoorwaarden>> dus goed voor u met de werkzaamheden begint!

Voor aanmelding of informatie met betrekking tot reparatie of restauratie van historische schepen kunt u contact opnemen met werfzaken via telefoonnummer (030) 657 9581 of via de mail info@museumwerf.nl

BACK