Voor de boeg. Maritiem erfgoed in de provincie Utrecht

Met dank aan gedeputeerde erfgoed Rob van Muilekom is op 15 juli de officiële presentatie van het boek Voor de boeg. Maritiem erfgoed in de provincie Utrecht gehouden in het Theehuys van Museumwerf Vreeswijk. Dit boek, geschreven door Martine van Lier en vrijwilligers van erfgoedinstellingen, geeft een prachtige impressie van het in de provincie Utrecht aanwezige maritieme erfgoed.

In opdracht van de provincie Utrecht is onlangs een <inventarisatie >uitgevoerd naar dit maritieme erfgoed. Hierdoor kon een recent beeld worden gevormd van de maritieme ensembles in de provincie. Deze inventarisatie vormde de basis van dit boek dat rijk met afbeeldingen is geïllustreerd. Aan de hand van de resultaten van deze inventarisatie en van nog een aantal onderzoeken naar dit specifieke erfgoed, is vervolgens een <rol> beschreven als leidraad voor de stappen die de provincie graag in de toekomst wil nemen.

Het boek is niet in de boekhandel te koop. Wel kunt u hier de <online-versie> inzien.

Wij wensen u veel leesplezier.

Deel dit artikel: