Tjalk Concordia wordt ingekort, deel 7

De tjalk Concordia wordt zes meter korter – een goede aansluiting – zoals dat op 20 maart 2020 vorderde.

In de vorige aflevering zagen we dat er gewerkt werd om het vlak en de kimmen van de ingekorte Concordia op elkaar aan te laten sluiten. Zou het de mannen lukken die aansluiting deze dag voor elkaar te krijgen? We gaan het zien.

Dit is het uitgangspunt. Zowel in de kimmen als op het vlak is het duidelijk dat voor- en achterschip nog niet op elkaar aansluiten.

Eerder had Stijn de zijden horizontaal ingesneden. Nu zijn de spanten aan de beurt om te worden doorgesneden. Daardoor komen vlak en kimmen van het achterschip gedeeltelijk los van de wanden te liggen. Dat is nodig om te kunnen zakken. De blauwe draad vormt samen met het zaadhout (de dubbele T-strip over de sporen, lopend in lengterichting over het midden van het schip) een controlemiddel om te bepalen of het schip ook in de lengterichting strookt.

Aan weerszijden zijn ook nog verticale insnijdingen nodig. Daarmee wordt voorkomen dat de afhangende huidplaat gaat wringen wat het doorhangen tegenhoudt.

De close-up laat zien dat de snijranden behoorlijk statisch zijn. IJzersplinters hangen er als ijspegeltjes aan.

De kier is nog wat groter geworden. De kim- en vlakdelen sluiten nu bijna op elkaar aan.

Aan de binnenkant zien de zijden er zo uit.

Twee kelderwinden zijn onder het vlak van het voorschip geplaatst. Straks zal Stijn deze opdraaien om het lager gelegen vlak op niveau te krijgen. Een vonkenregen verraadt dat binnen wordt gewerkt. Daar slijpt Hugo de landen ofwel de randen van het plaatwerk netjes passend. Dat kan mooi nu de vlakdelen nog een beetje over elkaar liggen in plaats van er tegenaan.

Het aansluiten van het vlak gaat nu echt beginnen! De kier is handig voor de communicatie tussen Stijn en Hugo.

Met de kelderwinde drukt Stijn het vlak omhoog. Eenmaal op goede hoogte hecht Hugo pal erboven de vlakdelen aan elkaar.

De vlakdelen liggen perfect tegen elkaar aan!

Intussen gebeurt er aan de buitenzijde ook veel. In een dag tijd hebben Sofie en Muhamed de hele scheepskop kaal gekrabd. Mooi zichtbaar zijn de smalle huidplaten waar Friese tjalken zo om bekend staan.