Restauratie Westander 2008

Terwijl de motor in de draaierij staat te wachten op terugkeer naar zijn oude plek aan boord, wordt er natuurlijk ook aan het schip zelf gewerkt. Westlander De Groote Beer was opgebouwd als recreatieschip. Die opbouw is verwijderd. Wat overbleef was een kaal casco met doorgeroest dek, voor- en achterroef.

Na afbraak volgt opbouw. Doel van de restauratie is het terugbrengen van het beeld dat de westlander had in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het schip was toen geen zeilschip meer maar een motorwestlander, voorzien van de Industriemotor. Bij de restauratie worden zo veel mogelijk oude technieken toegepast.

Eenmaal gerestaureerd krijgt de westlander een plek op het werfterrein. Zij zal als tentoonstellingsschip deel blijven uitmaken van de vaste collectie van de Museumwerf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westlander De Groote Beer als recreatieschip van de familie Niemeyer. (foto afkomstig van fam. Buitenweg)

Winter 2008-2009

 

Ten behoeve van de opbouw als recreatieschip, zijn ooit delen van het dek weggesneden. Op de foto zijn nieuwe dekspanten teruggeplaatst, als basis voor het voordek/ dek tussen ruim en voorroef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker Hans Valkenburg heeft de staalplaten van het dek op maat gesneden en boort nu de gaten erin. Die zijn nodig om de platen met klinknagels aan de dekspanten en hoeklijnen te bevestigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De platen van het tussendek zijn profisorisch vastgezet. Het hoekijzer waar het voorschild op gemonteerd moet komen, is nu ook aangebracht.

Slechte plekken worden aangeheeld met nieuw plaatwerk in hetzelfde ruitjespatroon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat delen van het voordek zijn aangebracht en andere zijn gerestaureerd, kan begonnen worden met de voorroef. De voorroef stond ooit achterop en bevatte het verblijf van de schipper. Vlak voordat het schip van de Industriemotor werd voorzien, was die roef eraf gehaald, omgedraaid en verplaatst naar het voordek. Door het gat dat op het achterschip achterbleef, werd de motor geplaatst en afgedekt met een motorroef.
Toen het schip een recreatieopbouw kreeg, is een deel van de voorroef verhoogd. Dat is er nu afgehaald. Het roefje krijgt met nieuw plaatwerk, weer haar oude vorm. Deze staalplaat is zo onzichtbaar mogelijk gelast. De roef wordt verder wel met origineel klinkwerk op de hoeklijnen vastgezet. De gaten daarvoor zijn al aangebracht.