De geschiedenis van het Museumwerf

Eind 2001 nam de gemeente Nieuwegein de scheepwerf over van de familie Buitenweg. Op donderdag 28 maart 2002 zijn de helling, de bedrijfsgebouwen en het terrein van de voormalige Scheepswerf Buitenweg te Vreeswijk officieel overgedragen. Scheepswerf Buitenweg is hiermee na 145 jaar opgehouden te bestaan. Het terrein, de gebouwen en de helling werden vervolgens verhuurd aan de nieuw opgerichte Stichting Museumwerf Vreeswijk die alle gereedschappen en overige inventarisgoederen had aangekocht van de familie Buitenweg.

Na een ingrijpende verbouwing is het werfterrein op 19 mei 2006 heropend en ingericht als een werkende museumwerf waar, naast exposities over de binnenvaart, ook historische schepen kunnen worden gerestaureerd en gerepareerd. Aan de schepen die de werf bezoeken worden wel een paar eisen gesteld. De belangrijkste zijn:

  • Het schip moet een (voormalig) bedrijfsvaartuig zijn
  • Het schip moet historisch zijn d.w.z. ouder dan 50 jaren

Aan de Vaartse Rijn tegenover de Museumwerf is een historische haven gekomen met ligplaatsen voor historische binnenvaartschepen.

BACK