Wandelroute

Na uw bezoek aan de Museumwerf, hebt u wellicht nog zin in een wandeling. Deze kunt u het gemakkelijkst beginnen op 30 meter van het Theehuys bij het voetveer. Hiermee kunt u zichzelf tussen de Museumwerf en de Prins Hendriklaan naar de andere kant van het water draaien. Wanneer u vanaf de Museumwerf aankomt op de Prins Hendriklaan, ziet u links het beschermde dorpsgezicht van Vreeswijk. Op de Prins Hendriklaan kunt u zowel links als rechts, de collectie historische schepen langs deze kade individueel bekijken. Op de gele informatiepanelen staan gegevens en andere wetenswaardigheden over deze schepen vermeld. Soms treft u achter het bord geen schip aan of past het bord niet bij het schip dat er ligt. Dat kan vooral tijdens het vaarseizoen het geval zijn want schepen zijn er nu eenmaal voor om mee te varen. Na verloop van tijd keren ze weer terug op hun vertrouwde plek, achter het informatiebord. Wanneer u vanaf het voetveer rechtsaf de Prins Hendriklaan bent op gegaan, kunt u aan het einde rechtsaf de Amaliabrug over. U komt dan in een gevarieerde nieuwbouw wijk van Vreeswijk. Het is de moeite waard om daar doorheen te wandelen en de verschillende woningen van diverse architecten, ieder met hun eigen stijl, te bewonderen.

Voetveer

Naast de Amaliabrug en de Oranjebrug en recht ertegenover, attenderen drie ingegraven plaatstalen verwijzingstableaus naar het voetveer.

DSC03488

Op basis van tekeningen en beschrijvingen van een vergelijkbaar voetveer over de Dommel te Den Bosch, is in 2009 op de Museumwerf een authentiek voetveer gebouwd. Het voetveer is dagelijks tussen 09.00 – 16.00 uur te bedienen. Foto’s van het bouwproces.

Vrevia, voet-/fietspont tussen Vreeswijk en Vianen

Sinds 1 juni 2011 heeft de Museumwerf de exploitatie van voet-/fietspont Vrevia overgenomen van Connexxion. Doordat de Museumwerf mogelijkheden ziet de exploitatiekosten laag te houden, kan de Vrevia nog minstens tot in 2015 in de vaart kan blijven.
De Vrevia vormt de directe verbinding over de Lek tussen de oude dorpskernen Vreeswijk en Vianen. Ruim 120.000 passagiers, voornamelijk scholieren, forensen en recreanten, maken jaarlijks gebruik van de voet/fietspont. Daarmee is de Vrevia een van de grootste overzetveren van midden Nederland.

Geschiedenis

Van oudsher waren Vreeswijk en Vianen met elkaar verbonden via een veerpont. Aanvankelijk waren dit roeischuiten die opgevolgd werden door zeilschepen. Vanaf 1840 bestond de verbinding uit een schipbrug, waarbij het wegdek werd gedragen door pontons. Om passage van schepen mogelijk te maken werd een gedeelte ertussenuit gevaren. Omdat scheepvaart en wegverkeer elkaar in toenemende mate in de weg zaten werd besloten tot een vaste oeververbinding. In 1938 was de brug over de Lek een feit. Begin 1945 werd deze brug echter door oorlogshandelingen vernield waarna tijdelijk weer van een schipbrug gebruik moest worden gemaakt. In 1948 werd de vaste brug herbouwd.

Eind 20e – begin 21e eeuw is deze vaste oeververbinding vervangen en uitgebreid. De nieuwe brug is steiler en hoger en daardoor onaantrekkelijk voor het langzame verkeer. In 1995 namen Nieuwegein en Vianen daarom het initiatief tot een voet-/fietsveer. Zeven jaar later kwam de Vrevia daadwerkelijk in de vaart waarmee een eeuwenoude verbinding is hersteld. De veerstoepen bevinden zich in Nieuwegein aan de Veerweg en in Vianen aan de Buitenstad.

Exploitatie

Stichting Vrevia, waarin beide gemeentes zijn vertegenwoordigd, blijft verantwoordelijk voor de exploitatie van het veer. De uitvoerende taken vallen onder verantwoordelijkheid van Museumwerf Vreeswijk. Nieuwegein, Vianen, Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat dragen financieel bij aan de exploitatie. Een overtocht met de Vrevia geeft 50% korting op de toegang tot de Museumwerf.
Zie http://www.vrevia.nl voor informatie over dienstregeling, tarieven en abonnementen.

Veerpont Vrevia is speciaal voor deze verbinding ontworpen en gebouwd

BACK