2014 april Vervanging vlak klipper ‘t Vertrouwen


v
Een strip, met lijmtangen op zijn plaats gehouden, markeert de rand voor de volgende plaat die Stijn en Ando alweer in de juiste vorm buigen.


Ook deze plaat wordt met stutten in de juiste positie gezet. Met een aantal hechtpunten wordt de plaat aan de spanten bevestigd.


Onder het vlak wordt een speciale las-/schetsplaat aangebracht. Wanneer de platen aan elkaar worden gelast, ontstaan er spanningen in het plaatwerk en in de lasnaad door temperatuurverschillen. Door de platen bij te ondersteunen en de lasnaad zelf vrij te houden, vloeien deze spanningen makkelijker weg. Verder is goed te zien dat de platen aan de randen taps toe lopen. Dat is een V-naad met vooropening. Dit is nodig om een lasnaad aan te kunnen brengen op de volle dikte van de huidplaat.


Ando slijpt de kanten van een nieuwe plaat voor de kim aan bakboordzijde.En ook deze plaat moet in vorm worden gedrukt. De vakken die op de plaat zijn getekend, geven de plekken aan waar de voet van de pers moet worden gezet.


Gekeken moet worden of de nieuwe kimplaat past. Het gevaarte hangt aan die handige, tijdelijk opgelaste ogen in de takels waarmee Stijn de plaats in positie brengt.En zo ziet dan er van binnen uit.


Voor een zijwaartse trekkracht bevestigen Ando en Stijn nog een takel aan de zware H-balk.


Onder het vlak en buiten de gevarenzone kijkt Ando toe hoe de huidplaat op zijn plek komt.


Tijdens het passen wordt duidelijk wat er nog aan de plaat moet gebeuren. Ando en Stijn hebben de huidgang weer laten zakken zodat Ando hem ter plekke mooi passend kan maken.


Nu er veel van het oude plaatwerk is weggehaald, rust het gewicht op de kale sporen. Ze dreigen te worden omhoog gedrukt. Om dit te voorkomen, is over de sporen, ter hoogte van de kielgang, is een zware H-balk gelegd die op een paar plaatsen is klemgezet.


De pasgemaakte huidplaat wordt op z’n definitieve plaats teruggebracht waarna hij met een aantal laspunten wordt vastgezet.De volgende kimplaat, weer een aan stuurboord, moet worden pasgemaakt en onder de wal worden voorzien van de juiste kromming. Om die vorm over te brengen worden mallen gemaakt. Stijn kijkt of de mal de goede kromming heeft.


Aan de andere zijde is de huid al ingezaagd. Dit stuk is het volgende dat van het schip wordt gesloopt.


Ook vanaf de Grindoever is het opengewerkte schip bijzonder om te zien. De goede afloop ziet het schip vol Vertrouwen tegemoet.


Aan stuurboord zetten de mannen de kimplaten aan elkaar. Goed zichtbaar zijn weer de las- of schetsplaten.


De oude huidgang wordt voortgezet in het nieuwe plaatwerk.


De nieuwe huidplaat reikt tot aan de centerpunten, precies zoals het moet.


Intussen zijn de platen in het vlak ook aan de binnenzijde aan elkaar gelast.Ando zet weer een nieuwe plaat vast aan stuurboordzijde. Ondertussen steekt Stijn het vuil van de binnenkant van de oude huid in het achterschip. Wonderlijk genoeg zijn deze platen nog van goede kwaliteit zodat ze niet vervangen hoeven te worden. Dat komt vaker voor. Hoe dat komt is nog onbekend.


Er is een begin gemaakt met het verwijderen van de oude motorfundatie. Wanneer de fundatie is verwijderd, kan de keerkoppeling met de kraan van boord worden gehesen.
Terwijl Dominique de kraan bedient, begeleidt Ando het gevaarte in het ruim. Intermediair in de communicatie is Stijn die in het gangboord staat.Niet veel later hebben Ando en Stijn weer een deel van oude vlak weggesloopt. Met stroken worden weer de lijnen uitgezet voor het nieuwe plaatwerk.


Als je je hoofd naar binnen steekt door de open ruimte die is ontstaan tussen de spanten, kan je bijzondere foto�s maken. Hier een blik richting de hak. En zo zie je dat het achterschip op een smal punt rust.


Iets daar boven is de lege plek te zien, die motor en koppeling hebben achtergelaten. De schroefas is ook verdwenen zodat je door de koker zo naar buiten kijkt.


En daar blijken Ando en Stijn nog meer weg te hebben gehaald: de tunnel en de schroef. De mannen moeten uitzoeken waar en hoe ze de nieuwe schroef zullen plaatsen. Die zal meer naar voren moeten komen. Zoals het eerst zat, met een hap uit het roerblad om ruimte te geven aan de schroef, is verre van ideaal.Na het uitzetten van de lijnen en het op maat snijden van weer een nieuwe plaat, volgt het inmiddels gebruikelijke in vorm persen ervan. De voet gaat op en neer in een regelmatige cadans. Als je er een tijdje naar kijkt, werkt het bijna hypnotiserend. Naast de pers liggen verschillend gevormde persvoeten of -stempels.