Geschiedenis in het kort

Binnenvaartcentrum Vreeswijk kan niet zonder scheepsreparatie en nieuwbouw. Met het groter worden van de schepen werd de helling van scheepswerf Buitenweg te klein. Nu kunnen historische schepen er terecht en vertelt het bijbehorende museum de geschiedenis van de scheepsbouw en het binnenvaartcentrum Vreeswijk.

De Museumwerf Vreeswijk is gehuisvest op het terrein van scheepswerf Buitenweg. De locatie van deze museumwerf is perfect: Vreeswijk is sinds jaar en dag een centrum voor de binnenvaart. De plaats heeft veel industrieel erfgoed in de vorm van sluiscomplexen, bruggen, sluiswachterswoningen en een voormalig internaat met school voor schipperskinderen.

1Museumwerf-1-2

Adrianus Buitenweg nam in 1856 een schepenmakerij over. Hij leerde het vak in Oudshoorn. De helling lag dicht tegen de Oude Sluis. Bijna vijftig jaar later was deze locatie te klein geworden en bovendien lag ze in de weg.

Afbeelding1
0055 De bouw van de nieuwe helling b3 001

De scheepvaart groeide en de wachtende schepen voor de sluis hadden meer ruimte nodig. Noordelijker aan de Vaartse Rijn konden de zonen Buitenweg een terrein kopen van de scheepssloperij aan ‘het Oude Gat’. Het werd het begin van de huidige werf. Eerst was het vooral reparatie en onderhoud aan houten schepen, maar na de Eerste Wereldoorlog ging de werf zich toeleggen op ijzeren schepen. De derde generatie Buitenweg nam de zaken over.

Na de Tweede Wereldoorlog was er veel werk. Een nieuwe dwarshelling werd in gebruik genomen. Op het terrein kwamen werkplaatsen voor staalwerk, machinale houtbewerking en een motorenwerkplaats. Die laatste werkplaats had veel werk om oudere schepen te voorzien van een eigen motor in plaats van zich te laten duwen of trekken.

0060 b3 004 Nieuwe voorkant b3 004
0054 Lucht foto

De vierde generatie Buitenweg zette de zaak voort tot de milieueisen te zwaar werden. Ook grote schepen konden niet meer worden bediend.

De gemeente kocht de werf aan, die nu is ingericht als museumwerf. De museumwerf is ook de voortzetting van het bedrijf van de familie Buitenweg. Naast de museumfunctie wordt er op de werf gewerkt aan oudere schepen: eigenaren daarvan kunnen gebruik maken van de faciliteiten. Zo blijft Vreeswijk een levend binnenvaartcentrum met meer erfgoed, zoals haar sluizen en het voormalig schippersinternaat.