Algemene werfvoorwaarden

Temeer omdat de Museumwerf Vreeswijk is gesitueerd in een woonwijk is het noodzakelijk dat degenen die op het terrein werken zich strikt houden aan de verplichtingen ter zake van milieu, incl. geluidsoverlast.

De algemene werfvoorwaarden zijn gedeponeerd door de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Rotterdam, op 10 april 2000.

Voor de overeenkomst betreffende de (aanvullende) algemene voorwaarden Museumwerf Vreeswijk.

Klik hier voor de algemene voorwaarden