2014 nov Vervanging vlak klipper ‘t Vertrouwen


Het is 3 november 2014. Het is een gedenkwaardige dag want die middag vindt de tewaterlating plaats. Stijn heeft nog even de tijd om de plekken bij te werken waarmee het schip op de bokken stond.Aan het eind van de middag verzamelen zich al wat belangstellenden. Tijd voor de laatste overzichtsfoto van bovenaf en voor de boeg. De klipper is alvast een stuk richting het water geschoven.


Vlak voor de tewaterlating wordt er nog een woord gericht tot een aantal personen die in het proces een rol hebben gespeeld. Onder de toehoorders bevinden zich de voormalige eigenaar en een schipperszoon die, inmiddels heel wat jaren terug, aan boord werkzaam was geweest als knecht.
En dan gaat de oude dame te water.Geproost wordt er, op de goede afloop.


En zo ligt de klipper bij de Museumwerf aan de kade, in haar element. Met een kurkdroog vlak wacht ‘t Vertrouwen op de verdere stappen in restauratieproces.