2011-01 Restauratie Westlander

Restauratie Westlander 1e kwartaal 2011 Boeg

Oorspronkelijk bestond het voorsteven uit een ijzeren en een houten gedeelte. De binnenzijde was een ijzeren T-profiel met in het midden de opstaande, naar buiten gerichte rand. Tegen de platte zijde waren de huidplaten geklonken. De voor- of buitenzijde was van hout en fungeerde als stootrand. Het houten deel is ooit vervangen door een holle, stalen exemplaar dat met beton bleek te zijn gevuld. In het kader van de restauratie wordt de houten versie weer teruggebracht.

Met de snijbrander wordt het holle stevendeel losgebrand en deels weggehaald. Daarna is het stevig hakken op het keiharde beton.

Als de voorzijde van de steven is verwijderd blijkt pas hoe rot het plaatwerk eronder is. Dit wordt weggesneden. De binnenzijde van het T-profiel blijft zitten waardoor de oorspronkelijke constructie wordt gehandhaafd.

Een kartonnen mal staat model voor het vervangende plaatwerk.

Door zachtjes met een hamer op het karton de kloppen, tekenen zich de randen van het gehandhaafde plaatwerk af. Zo ontstaat een zichtbare lijn waarlangs Hans de mal kan afknippen. Het laatste stuk plaatwerk van de boeg wordt aangeheeld.

Ondertussen is de INDUSTRIE IB IV, die eerder al was gereviseerd door scheepsmotorenbolleboos Cees van Dijk, naast het schip gezet. Daar neemt andere specialist, Willem Kercher, de koppakking onderhanden. Nieuwe pakkingen voor deze oude motoren worden al lang niet meer gemaakt. Willem heeft daarom de oude pakkingen maar weer opgepoetst. Voor een goede afdichting zijn nu stukken asbestkoord nodig die om de bouten moeten worden gewikkeld. Het koord is doordrenkt met olie en grafiet.