2010 Restauratie Westlander

Restauratie Westlander 2010-2011 luikenkap


Nu voordek en -roef zijn gerestaureerd, kan begonnen worden aan de luikenkap. Onder leiding van scheepstimmerman Arie Bijleveld (rechts op de foto) wordt bekeken of den en voor- en achterschilden goed pas zijn gemaakt. Christon Louws kijkt naar Ad Raaijmakers (links) die op dat moment last heeft van de stoelgang van de meeuwen, boven in de oude hijskraan.


Hassan en Ad zijn druk in de weer met de merkels die een voor een pas moeten worden gemaakt. Op de merkels komen de luiken te rusten.


Hassan schaaft aan het profiel van de merkels. Goed zichtbaar is de goot waarlangs regen- of buiswater van over de luiken, moet worden afgevoerd.


Op de Westlander komen gebogen houten luiken. Die bestaan ieder uit twee brede planken die met klampen aan elkaar zij gekoppeld. De naden zijn gedicht met presenningband. Voordat de luiken worden geplaatst, worden ze eerst geconserveerd met lijnolie.

Stilleven van den en merkels. Ze zijn geel van de lijnolie. In de planken van de den zijn uitsparingen gezaagd. Daarin komen de merkels. Achteraan en onderop liggen die merkels klaar, met de koppen en de goot in de grijze verf.


Den, voor- en achterschild zijn op de westlander aangebracht. Het wachten is op de merkels en de luiken.


Het is best koud op deze januaridag waarop de merkels op de den worden gelegd. Terwijl Hassan de merkels binnenboord brengt, geeft Ad er eentje een klap op z´n kop; zo strak zit het.


De merkels liggen op volgorde en zijn met Romeinse cijfers genummerd. De merkels zijn niet allemaal even lang omdat rekening moet worden gehouden met de lijnen van het schip. Merkel nummer X blijkt niet goed te passen. Terwijl zijn stagiaires toekijken, bewerkt meester Arie het merkelgat.

De westlander in vogelperspectief. De merkels liggen bijna allemaal op hun plek. Dat geeft een prachtig lijnenspel.

De luikenkap nadert zijn voltooiing.