2010-02 Roef

Restauratie februari 2010, roef van de Labor Sanitas

Alle platen zijn gehecht. Ook in het dak moest een strook vernieuwd worden. Nu volgt het aflassen. Het aanhelen van de platen gebeurt door middel van laswerk, de bevestiging aan de hoeklijnen gaat geklonken worden.

Het klinken van de dakspanten. Links wordt een nagel verhit, rechts wordt een gloeiende nagel op de “dolly” gezet. Alles moet snel gebeuren, voordat de nagel afkoelt.

De nagel wordt door het te klinken gat geduwd.

Het klinken in vol bedrijf. Het tegenhouden van de nagel met behulp van de dolly is zwaar werk.

Afwerking van de raampjes en de sponningen.

De oorspronkelijke profielen zijn exact nagemaakt.

De raampjes zijn klaar. Er is een deel dat tegen de huid wordt geschroefd en een deel wat daar van binnen tegen aan komt. Helaas is het werk onderhevig aan buitengewoon grote tijdsdruk. Als gevolg hiervan moet worden afgezien van raampjes die open en dicht kunnen schuiven De oorspronkelijke afwaterende constructie is niet toegepast.

Als een oorspronkelijke constructie bij restauratie niet wordt toegepast, is het van extra belang om deze vast te leggen. Hier de onderdorpel van de schuifraampjes. Vooraan zorgde een loden pijpje voor waterafvoer naar een gaatje in de zijkant van de roef.