2010-01 Hagenaar

Voorjaar 2010: Uit het plaatwerk komt langzaam maar zeker een roef tevoorschijn.

Voorjaar 2010: Het voordek krijgt zijn oorspronkelijke afmetingen terug. De spanten, waarop later het plaatwerk wordt bevestigd, is aangebracht.

Voorjaar 2010: Het voorschild van de den is met lastpunten vastgezet. Marinus checkt nog even of het goed zit voordat het schild definitief wordt vastgelast. Met de roef achterop is een begin gemaakt en zal later voorzien worden van een passende betimmering en interieur.

Zomer 2010: Marinus snijdt de merkelgaten uit de den waarin later de merkels worden geplaatst. Merkels zijn afwaterende steunen waarop de luiken rusten.

Omdat het scheepsruim tentoonstellingruimte wordt, is voor een goede toegankelijkheid in de zijde een entree gemaakt. De entree is aan bakboord, dus eigenlijk achterom, zodat het aangezicht van het schip daarmee niet wordt geschonden.

Najaar 2010: Overleg tussen werfbaas Ton (links) en medewerkers Marinus (midden) en Angelo (rechts). De scheerbalken zijn geplaatst en de merkels worden pasgemaakt.

Niet alleen de binnenzijde wordt aangepakt. Een oud schip dat veel heeft meegemaakt loopt littekens op. Angelo restaureert hier het bergplaat met een nieuw stukje halfrond.

In vogelvlucht

Koning Winter zwaait met ijzige scepter en legt met een dik pak sneeuw de werkzaamheden tijdelijk stil.

Het roefdak zit erop. De geleiders voor het toekomstige schuifluik zijn geplaatst.

De merkels en de nokbalk liggen klaar. Zij wachten op de luikenkap.

In de tussentijd wordt in de timmerwerkplaats gewerkt aan een nieuwe luikenkap. Daarvoor worden oude luiken hergebruikt. Gedemonteerd en uitgezocht, liggen de planken hier opgestapeld te wachten om te worden pasgemaakt. Nadat daar weer ‘nieuwe’ luiken van zijn gemaakt, zullen de naden, net als vroeger, met presenningband worden gedicht.

1e kwartaal 2011

Zo ziet het er van binnen uit. Met de witte merkels op hun plek krijg je een idee van de ruimte waarin oude scheepsmotoren zullen worden tentoongesteld.

Scheepstimmerman Pieter Goedegebuure en stagiaire Hassan Atiq passen de luiken. De merkels zijn genummerd. In de wanden van de roef zijn inmiddels openingen gemaakt waarin de vensters komen.

Stagiaire Jeremy Jonkers werkt aan de kozijnen voor de vensters in de roef. De bovenzijde krijgt een mooie boog. Christon Louws en Ad Raaijmakers bekijken of de kozijnen passen in de uitgeslepen gaten. Daarna wordt het plaatwerk van de roef in de verf gezet.

Pieter maakt de luiken pas. Nadat ze in de teervrije paratol zijn gezet en goed zijn gedroogd, kunnen ze op hun plek worden gelegd. De luiken voor bakboordszijde worden voorzien van een ruit voor voldoende licht inval.

De luikenkap zit er op. Het ruimgedeelte kan nu in orde worden gemaakt om de motoren te plaatsen.

Ondertussen is een steun geplaatst onder het voordek. Dit voorkomt straks het doorzakken van het dek onder het gewicht van de mast.